Oferujemy Państwu profesjonalne wykonanie maszynowych tynków gipsowych i cementowo-wapiennych.


Tynki gipsowe
Gips jest materiałem ekologicznie czystym, zdrowym, zapewniającym właściwe dla organizmu ludzkiego warunki higieniczne.

Tynki i spoiwa gipsowe są materiałami o krótkim czasie wiązania (twardnienia), a więc pozwalającymi szybko wykonywać roboty budowlane.

Tynki gipsowe można stosować bezpośrednio na podłożach gipsowych, z elementów ceramicznych i cegieł wapienno-piaskowych, a po zagruntowaniu preparatem zwiększającym przyczepność na podłożach z betonu zwykłego i komórkowego.

Wykonanie tynków gipsowych jest możliwe przy temperaturze powyżej +5 stopni C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakładania i schnięcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardnieją w 2-3 tygodniach.

Walory tynków gipsowych zostały potwierdzone przez lata stosowania w budownictwie dzięki właściwościom fizycznym mają wiele zalet istotnych dla użytkowników

- Na czym polega zdecydowana przewaga tynków gipsowych nad tradycyjnymi?

- Jakie są charakterystyczne właściwości tynku gipsowego?

- Co powinien zrobić wykonawca aby poprawnie, zgodnie z technologią, wykonać tynk gipsowy?


- Parę szczegółowych ale ważnych informacji wykonawczych.

Tworzenie strin internetowych - Hgp.pl